Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Giới thiệu » Tiêu chí hoạt động
Tiêu chí hoạt động
Tiêu chí hoạt động và đối tượng giúp đỡ?

Với tiêu chí hoạt động phi chính trị, phi lợi nhuận, Chi hội hướng đến các đối tượng cần sự giúp đỡ bao gồm người khuyết tật, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo của tỉnh Kon Tum.