Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Giáo dục

[Hình ảnh]-Chương trình từ thiện "QUẦY HÀNG NHÂN ÁI" và "NÂNG BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG 02"

 

 


(Chuẩn bị làm mái che cho quầy hàng)


(Em Võ Thị Thanh Thảo 19 tuổi, người con đầu của cô Trần Thị Liên)


(Quầy hàng đã xong)
(Hướng dẫn cho em Võ Hoài Anh Thi sử dụng máy tính mới)(Trao các suất học bổng và xe lăn cho các con của cô Liên)

Xem thêm hình ảnh tại đây: www.facebook.com/ilovekontum 
Tags: