Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Cộng đồng

18/4/2014 - Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam
Người khuyết tật, "nhóm người thiểu số lớn nhất thế giới", thường phải đối mặt với những rào cản trong cuộc sống hằng ngày. Với mục đích chia sẻ và góp phần xóa bỏ rào cản, giúp Người khuyết tật có cơ hội hòa nhập với cộng đồng, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, Chi hội luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng tất cả …

[Chi hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi "Tôi yêu Kon Tum" – “ I love Kon Tum” ]

People with disabilities, "the largest minority group world", often face barriers in their daily lives. For the purpose of sharing and contributing to removing barriers to help people with disabilities have the opportunity to integrate into the community, continue to rise in life, always accompanied Associations and share with all ...

 

[Association sponsored Disability and Orphans "I love Kon Tum" - "I love Kon Tum"]
 

Tags: