Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Cộng đồng

[Từ Thiện - Phát động kêu gọi ủng hộ, trợ giúp] - Chương trình “Áo Ấm Mùa Đông 2015” tại xã Pờ Ê huyện KonPlong tỉnh Kon Tum

 [Từ Thiện - Phát động kêu gọi ủng hộ, trợ giúp] - Chương trình “Áo Ấm Mùa Đông 2015” tại xã Pờ Ê huyện KonPlong tỉnh Kon Tum:
*Cách thành phố Kon Tum gần 100km, xã Pờ Ê là xã đặc biệt khó khăn của huyện KonPlong - tỉnh Kon Tum thuộc vùng Đông Trường Sơn nằm dọc theo đường Quốc lộ 24 với 98% số dân là dân tộc H’re, thời tiết quanh năm mưa phùng ẩm ước và lạnh kéo dài. Đời sống của người dân gắn liền với canh tác nương rẫy, lúa nước và quá trình sản xuất tự nhiên, lạc hậu, tựcung, tự cấp; bên cạnh đó còn tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu nên đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Xuất phát từ thực trạng đó, Chi hội Tôi yêu Kon Tum phối hợp với Đoàn thanh niên xã Pờ Ê có kế hoạch tổ chức chương trình từ thiện “Áo ấm mùa đông 2015” với mong muốn chia sẻ một phần nào đó khó khăn và mang một mùa đông ấm áp đầy ắp tình người đến những hộ nghèo, những trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
[Charity - Launching calls for support and assistance] - The "Warm Winter Austria 2015" in communal Pờ Stephen Kon Tum Konplong district:
* The city of Kontum near 100km, Egypt's social Pờ especially difficult communes of the district Konplong - Kon Tum province in eastern Truong Son is located along Highway 24 with 98% of the population is H're, time phùng rainy weather all year round and prolonged cold damp. The life of the people associated with shifting cultivation, paddy and natural production processes, backward and self-sufficient; then there exist some backward traditions to people's lives very difficult. Starting from this reality, I love Kon Tum Association in collaboration with Stephen Pờ Youth Union plans to organize charity program "Warm Winter Austria 2015" with the desire to share a somewhat difficult and bring a warm winter full of human love to the poor, children with disabilities, orphans, disadvantaged children in the commune.
Cụ thể như sau:
- Thời gian : ngày 14-15/11/2015
*Các mặt hàng cần quyên góp:
- Gạo, mì tôm, dầu, nước tương, hạt nêm, cá khô ....
- Áo ấm, áo quần đã qua sử dụng, giầy dép ...
- Sách truyện thiếu nhi, vở trắng, đồ dùng học tập, quần áo trẻ em.
- Các loại, bánh, kẹo, sữa, nước ngọt ...
*Tổng kinh phí dự kiến: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng). Cụ thể:
- Quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi: 13 xuất x 385.000đ/xuất = 5.050.000đ
- Quà tặng học sinh giỏi: 100 em x 80.000đ/xuất = 8.000.000đ
- Quà hộ nghèo: 150 hộ x 135.000đ/xuất = 20.250.000đ
- Quà cho các em thiếu nhi: 200 em x 25.000đ/xuất = 5.000.000đ
- Chi phí vận chuyển và phát sinh khác: 1.700.000đ
* Địa chỉ tiếp nhận sự ủng hộ:
1. Hàng hóa :Xin gửi đến : Hội quán I love Kon Tum coffee – Số 29 Nguyễn Trãi – Tp. Kon Tum.( Đt: 0905 459 457 - Mr. Sang)
2. Tiền mặt : Xin chuyển vào các tài khoản sau : 
- Tài khoản ngân hàng BIDV Kon Tum. Số TK: 6251 0000 123 150. Chủ TK: Trần Văn Cao Sang 
- Tài khoản ngân hàng Sacombank Kon Tum. Số TK: 0400 2082 2858. Chủ TK: Trần Văn Cao Sang 
- Tài khoản ngân hàng Đông Á Kon Tum. Số TK: 0104 634 706. Chủ TK: Trần Văn Cao Sang.
-Tài khoản ngân hàng Vietcombank Kon tum, Số TK : 0761002337571. Chủ TK: Vũ Thi Kim Duyên(0914073274).
- Tài khoản Agribank Kontum, Số TK; 5100205183480. Chủ TK: Vũ Thị Kim Duyên( 0914073274)
* Liên hệ :
1. Trần Văn Cao Sang : 0905 459 457
2. Nguyễn Văn Thịnh : 0976 155 999
3. An Nguyễn Tp. HCM: 0978422853
4. Vũ Thị Kim Duyên : 0914 073 274
5. Quách Ngộ : 0972 223 555
6. Thành Công : 0989 823 668
7. Như Hằng: 01657 57 87 57
Rất mong nhận được mọi sự đóng góp và ủng hộ của tất cả mọi ngườiLike this:
- Period: 14-15 / 11/2015
* The items required to donate:
- Rice, noodles, oil, soy sauce, seasoning seeds, dried fish ....
- Austria warm, used clothing, shoes ...
- Children's story books, white books, school supplies, children's clothing.
- Types, confectionery, dairy, soft drink ...
* The total estimated budget: 40,000,000 (forty million). Specific:
- Gifts for children with disabilities, orphans: 13 x 385.000d production / export = 5.050.000d
- Gifts of gifted students: 100 students x 80,000 / O = 8.000.000d
- Offers poor households: 150 households x 135.000 VND / O = 20.250.000d
- Gifts for children: 200 children x 25,000 / O = 5,000,000
- Costs incurred and other transportation: VND 1,700,000 VND
* Address to receive support:
1. Goods: Please send to: Assembly Hall Kon Tum I love coffee - Number 29 Nguyen Trai - Tp. Kon Tum. (Ph: 0905 459 457 - Mr. Sang)
2. Cash: Please turn to the following accounts:
- BIDV bank account Kontum. Account Number: 6251 0000 123 150 Holder: Tran Van Cao Sang
- Bank account Sacombank Kontum. Account Number: 0400 2082 2858. Holder: Tran Van Cao Sang
- Bank Accounts East Asia Kon Tum. Account number: 0104 634 706. Holder: Tran Van Cao Sang.
Vietcombank account Kon Tum, Account Number: 0761002337571. Holder: Vu Thi Kim Duyen (0914073274).
- Agribank Kontum Account, Account Number; 5100205183480. Holder: Vu Thi Kim Duyen (0914073274)
* Contact :
1. Tran Van Cao Sang: 0905 459 457
2. Nguyen Van Thinh: 0976 155 999
3. An Nguyen City. HCM: 0978422853
Vu Thi Kim Duyen 4: 0914 073 274
5. Guo Meets: 0972 223 555
6. Success: 0989 823 668
7. As Constant: 01 657 57 87 57
Look forward to all the contributions and support of everyone

Tags: