Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Sức khỏe

cháu Đổ Y Ngọc Quỳnh ( bị tim bẩm sinh)

 Từ cô Mỹ Tiên Lê Quang]
Tiên thay mặt nhóm Ilove Kontum và gia đình cháu Đổ Y Ngọc Quỳnh ( bị tim bẩm sinh) chân thành cảm ơn đến Ms Đức Nguyễn và linh mục Tiến đã giúp đỡ, tài trợ toàn bộ chi phí đi khám bệnh ở viện tim Tâm Đức.
Theo nguồn tin của gia đình vì bệnh của cháu Quỳnh rất nặng, hiện nay các bác sĩ đang hội chẩn .. tìm giải pháp tốt nhất cho cháu

From her My Tien Le Quang]
Tien on behalf of group and family child Kontum Ilove Pour Y Ngoc Quynh (congenital heart disease) grateful to Ms Tien Duc Nguyen and priests for help, funding the full cost of medical appointments in Tam Duc Cardiology Hospital .
According to the family because of her illness Quynh very heavy, now doctors are finding consultation .. best solution for him
Tags: