Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Cộng đồng

Tổng kết chương trình đêm nhạc "Trái tim yêu thương"

 - 84.245.000đ là tổng số tiền sau khi chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" phát động và thu được trong đêm nhạc "Trái tim yêu thương" được tổ chức tại Bệnh viện tỉnh Kon Tum trong đêm 26/12/2015.

- Toàn bộ số tiền thu được dành hổ trợ cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Kon Tum .

- 84.245.000d is the total amount after the program "Bringing music to the hospital" launched and collected in concert "Heart Love" was held at the hospital on the night of 26/12/2015 Kontum .

- The entire amount collected for support for poor patients being treated at the Hospital of Kon Tum.

Tags: